Ti fagmiljøer skal hjelpe barn av rusmisbrukende foreldre

Sykehuset Innlandet har utviklet en behandlingslinje for sped- og småbarn som har foreldre med rusproblemer. Opptil ti fagmiljøer skal bistå.

 

Noen barn får en vanskelig start på livet fordi mor har ruset seg under svangerskapet. Studier viser at disse barna kan få angst, søvnvansker, atferdsproblemer, vansker med å følge med i skolen, og konsentrasjonsvansker.
Problemene kan følge barna opp i ungdomsårene og voksen alder. Barna har økt fare for emosjonelle, kognitive, sosiale og psykiske vansker.

 

Ti fagmiljøer

Problemene gjør at ofte må en rekke fagmiljø bistå:

 • Fastlege
 • Barnevern
 • NAV
 • PPT
 • Psykisk helsevern for barn og voksne
 • Gynekologisk- og fødeavdeling
 • Barneavdeling og nyfødt intensiv
 • Habilitering barn
 • BUF-etat

Sykehuset Innlandet (SI) skal gi barn og foreldre riktig oppfølging, og sørge for at foreldre og pårørende kan sjekke at de får riktig hjelp eller kan etterspørre slik hjelp. Derfor har SI nå laget en behandlingslinje for spedbarn og småbarn som har foreldre med rusproblemer. Behandlingslinja skal være et redskap slik at fagpersonell vet hvem som har ansvar for hva.

 

Til bruk for alle

En behandlingslinje er en fastlagt organisering av et behandlingsforløp for pasienten.

En behandlingslinje skal gi:

 • bedre struktur i jobbingen
 • kvalitetssikring av arbeidet
 • bedre henvisningsrutiner
 • kortere tid fra henvisning til undersøkelse
 • kompetanseplanlegging- og heving
 • samhandling mellom yrkesgrupper

Arbeidet med behandlingslinjen startet hos Sykehuset Innlandet Lillehammer, og  Lillehammer og Nord-Fron kommuner, i 2009. Etter hvert ble helsevesenet på en rekke nivå i hele fylket inkludert. Fastleger, fysioterapeuter, flere fagmiljøer fra Sykehuset Innlandet Lillehammer og fra psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, NAV og en rekke andre har deltatt i utarbeidelsen eller vært høringsinstans.

Etter hvert skal behandlingslinjen tas i bruk i hele Sykehuset Innlandet. Den er også tilgjengelig for andre helseforetak som kan ha nytte av det nettbaserte oppslagsverket.

 

Skal gi bedre samarbeid

Behandlingslinjen tar for seg koordineringsforløpet. Under ”Dokumentasjon og verktøy” kan brukerne finne prosedyrer i behandlingslinja, kartleggingsverktøy, litteratur og kunnskapsgrunnlag, retningslinjer og veiledere, lovverk, metoderapport og hvordan man gå frem for å klage på brudd på brukernes rettigheter. Etter hvert kommer også kompetanseplan og aktuell forskning på området.

-Vi har ikke laget en retningslinje for behandlingsopplegg. Men behandlingslinja viser til retningslinjer, som Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

– Informasjonen er bredt sammensatt. Jeg tror mange ansatte vil ha nytte av samlingen med informasjon, fordi ingen fagpersoner vil kunne ha oversikt over alt, sier Grethe Hvithammer i Sykehuset Innlandet. Hun har vært prosessveileder for utarbeidelsen av behandlingslinjen.

Få helsearbeidere kjenner trolig til lovverket som NAV jobber etter. Tilsvarende har NAV-ansatte kanskje ikke førstehåndskunnskap om abstinens i nyfødtperioden. Problemet krever kyndig behandling ved intensivavdeling: Hypersensitivitet og vansker med fysiologisk regulering gjør at barnet lett overstimuleres. Selv vanlig stell og trøst kan overbelaste barnet. Den nyfødte trenger derfor ekstra sensitive omsorgspersoner.

Se behandlingslinjen her.

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no