Slik blir det lettere å snakke om rusing

Den nye retningslinjen for ROP-behandling anbefaler at rusbruk skal kartlegges. Et nytt nettsted viser deg hvordan.

 

Hvordan skal du snakke med brukeren om at hun bruker rusmidler? På www.snakkomrus.no finner du kartleggingsverktøy og gode råd til samtalen som du kan støtte deg på når du skal snakke med personer om deres bruk av rusmidler.

 

Filmer

På nettstedet finner du fem filmer der vi følger rådgivere i samtale med personer som har en risikofylt bruk av alkohol og andre rusmidler. 17 andre filmer bringer intervjuer med representanter for bruker- og interesseorganisasjoner innenfor rus og psykisk helse.

Fagpersonene vi møter er helsesøster, jordmor, psykolog, sosionom og lege. Spesialist i klinisk psykologi Tom Barth gir faglige kommentarer til russamtalene.

 

Skal snakke om rusmidler

Nettstedet er laget i et samarbeid mellom KoRus-Øst, Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose og Helsedirektoratet.

Både Veileder for tidlig intervensjon, og Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus - og psykisk lidelse fastslår at ansatte i hjelpeapparatet må snakke med folk om deres bruk av rusmidler. Ansatte må bruke anbefalte kartleggingsverktøy, motiverende intervju og praktisere aktiv brukermedvirkning.

Alt dette finner du råd og informasjon om på www.snakkomrus.no

 

Trenger veiledning

– Mange i hjelpeapparatet er svært dyktige til å snakke med personer om bruk av rusmidler. Men det finnes nok også mange som er mer usikre på hvordan de gjør dette, og som kan trenge litt veiledning, sier koordinator for prosjektet Thomas Kulbrandstad ved Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose.

Han har ledet arbeidet med nettstedet sammen med Tone Skjellet, Kari Källvik og Anne Landheim.

På nettsiden finer du elektroniske versjoner av flere kartleggingsverktøy:

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)

Tolerance, Worried, Eye-opener, Amnesia, K(C)ut down (TWEAK)

Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT).

 

Hvordan du tar opp temaet og hvordan bruke skjemaene, er også behandlet.

 

Snakker om egne erfaringer

Nettstedet har videotek. Her ligger filmer med samtalesituasjoner fra hjelpeapparatet der egne opplevelser med rusmiddelavhengighet hos pasienter er fokus.

Personer fra forskjellige bruker- og interesseorganisasjoner reflekterer rundt sentrale temaer når bruk av rusmidler skal settes på dagsorden.

Innholdet i filmene er fremstilt slik at du kan gå rett inn på det du er interessert i.

 

Bruker motiverende intervju

– Bruk av kartleggingsverktøy vil være et godt hjelpemiddel når man skal snakke om et tema som kan være vanskelig å prate om, som her bruk av rusmidler. Samtalen er svært sentral, derfor er elementer fra motiverende intervju viet mye plass, sier Kulbrandstad.

www.snakkomrus.no inneholder også en "læringssafari". Her kan du gå raskt igjennom, eller gjøre dypdykk i temaene. Du finner også statistikk, definisjoner på avhengighet og risikofull bruk, hvorfor snakke om rus, hvem skal vi snakke med, og råd om hva som finnes av tiltak mot rusproblemer.

 

Test deg selv

Nettstedet har i tillegg en interaktiv alkoholenhetskalkulator. Den brukes som et praktisk verktøy til å snakke med personer om deres bruk av alkohol. Kalkulatoren gir en tilbakemelding ut fra grenseverdier og anbefalinger gitt av Verdens helseorganisasjon (WHO) på opp mot det brukeren selv oppgir som et typisk ukentlig forbruk av alkohol.

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no