ROP-kunnskap ut på 500 legeskjermer

Kunnskap om ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) gikk i juni ut over tv-skjermene på venterom ved 500 legekontorer over hele landet. Målet var å gjøre pasienter og pårørende bedre kjent med den nye ROP-retningslinjen.

 

Kampanjen pågikk ut juni måned. Målet var å gjøre kunnskap fra ROP-retningslinja mer kjent, å markedsføre nettsida www.ropbruker.no og å spre en brosjyre utarbeidet for brukere, pasienter og pårørende. Over 5000 brosjyrer ble sendt ut.

Se annonsen her.

 

Gir ti anbefalinger

Ropbruker.no er laget i samarbeid med bruker- og interesseorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helse-feltet. Organisasjonene plukket ut ti anbefalinger fra den nasjonale retningslinjen om samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Anbefalingene ser organisasjonene på som særlig viktige for at mennesker med slike problemer skal få god oppfølging og behandling.

Tiltaket er en del av arbeidet med å sette anbefalinger fra retningslinjen for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse, ut i livet. Retningslinjen ble publisert i mars i år.

De ansvarlige for nettsiden og markedsføringen har registrert noe økt trafikk på siden, og fått positive tilbakemelinger fra leger og pasienter på det nye tiltaket for å nå ut med informasjon. 

Les mer om ropbruker.no her.

 

Skal annonsere i fagblader

Snakkomrus.no er en annen nettside som skal bidra til å gjøre anbefalingene til virkelighet. Siden har hatt besøk av over 9000 individuelle brukere siden lanseringen i mars. Oslo, Østfold og Rogaland topper listen over hvilke fylker som bruker siden aktivt. Kartleggingsverktøyet AUDIT har til nå blitt brukt over 3000 ganger og hver bruker er i gjennomsnitt inne på kartleggingsskjemaet i rundt fem minutter.    

Les egen artikkel om nettstedet.

De ansvarlige for nettsiden har markedsført nettstedet gjennom annonser i tidsskrifter til en rekke organisasjoner:

  • Psykologforeningen
  • Legeforeningen
  • Sykepleierforbundet
  • Fellesorganisasjonen
  • Fagforbundet
  • Rådet for Psykisk helse

Annonseringen har gitt økt trafikk på nettstedet. Annonsene i fagtidsskriftene vil til høsten bli fulgt opp med nettannonser på fagorganisasjonene sine hjemmesider.

Til høsten vil Nasjonal kompetansetjeneste for rus- og psykisk lidelse lage videoforedrag omkring aktuelle temaer innefor ROP-området.

Målet er å bygge opp et videobibliotek for å tilgjengeliggjøre gode og aktuelle foredrag for ansatte i fagfeltet.

Se hele retningslinjen her.

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no