Nyheter

  • Brukernes erfaring med ACT-team

    I magasinet Oppfølging fra ACT-team deler brukere sine historier om bedring.

  • Utreder flere diagnoser hos ruspasienter

    – Det er høy sykelighet, men lite frafall blant pasienter som utredes for ruslidelser, sier Anne Landheim og Espen Ajo Arnevik. De to leder hver sin kompetansetjeneste og har samarbeidet om en undersøkelse av praksis i utredning av pasienter med ruslidelser.

Kartleggingsverktøy

Aktuelt

Litteraturnytt

  • Sakte gange

    Ingen tvil om hva redaktør Bengt Karlsson mener i den nye boka: Det går for sakte – i arbeidet med psykisk helse og rus.

Kurs og konferanser