Nyheter

 • Tannløs og mangelfull hepatittstrategi

  I midten av juni lanserte regjeringen en ny nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser. Fagrådet kaller strategien "tannløs og mangelfull".

 • Erfaringer med recovery-verksted i Asker

  Siden begynnelsen av 2014 har Asker kommune hatt recovery-verksted hvor fagfolk og brukere møtes for å diskutere aktuelle tema. Rådgiver Marielle Andersen deler erfaringer fra prosjektet.

 • Altoverskyggende tvang

  − For pasientene ser det ut til at opplevelsen av tvang er altoverskyggende. De forteller om «et liv på vent», sier doktorgradsstipendiat Bjørn Stensrud. Han har undersøkt hvordan ulike parter opplever tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD).

 • Hvordan oppleves tvungent psykisk helsevern?

  Et nytt doktorgradsprosjekt har undersøkt hvordan pasienter, pårørende og helsepersonell opplever tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD). Manglende medvirkning, lite informasjon og konflikt rundt medisinering er blant temaene som nevnes.  

Kartleggingsverktøy

Aktuelt

 • Lanseringsseminar for boka Et bedre liv

  I forbindelse med utgivelsen av boka Et bedre liv inviterer Nasjonal kompetansetjeneste ROP til lanseringsseminar i Litteraturhuset i Oslo, mandag 12. september.  

 • ROP-dagen 2017

  ROP-dagen 2017 går av stabelen 11. januar. Tema for dagen er rus- og personlighetsproblematikk. Hold av dagen.

Litteraturnytt

 • Ny bok om bedringshistorier

  I den nye antologien Et bedre liv deler tretten mennesker sine erfaringer med rus og psykiske lidelser, og hva som måtte til for at de skulle få en bedre hverdag.

Kurs og konferanser