Nyheter

 • Fikk pris for alkoholforskning

  Forsker Fred Arne Thorberg ved Kompetansetjenesten ROP undersøker hvordan vansker med å regulere og identifisere følelser henger sammen med alkoholavhengighet. Nå er Thorberg tildelt forskningspris for sitt arbeid. 

 • Tannløs og mangelfull hepatittstrategi

  I midten av juni lanserte regjeringen en ny nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser. Fagrådet kaller strategien "tannløs og mangelfull".

 • Erfaringer med recovery-verksted i Asker

  Siden begynnelsen av 2014 har Asker kommune hatt recovery-verksted hvor fagfolk og brukere møtes for å diskutere aktuelle tema. Rådgiver Marielle Andersen deler erfaringer fra prosjektet.

 • Altoverskyggende tvang

  − For pasientene ser det ut til at opplevelsen av tvang er altoverskyggende. De forteller om «et liv på vent», sier doktorgradsstipendiat Bjørn Stensrud. Han har undersøkt hvordan ulike parter opplever tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD).

Kartleggingsverktøy

Aktuelt

Litteraturnytt

 • Hvordan bli boende?

  Ny bok formidler kunnskap og praktiske erfaringer om oppfølging i bolig til personer med rus- og psykisk lidelse.

Kurs og konferanser